FR - NL - EN

 

- Terug -

Stevige rollenwagens Reeks N

Rollenwagens express – de stevige
Reeks N

 • Dankzij deze rollenwagen wordt het verplaatsen van de kleinste tot de zwaarste last goedkoop uitgevoerd.

 • Uitzonderlijke levensduur, zeer weinig onderhoud.

 • Door de beperkte constructie (tussen 7 en 20 cm) dient men de last niet zeer hoog te heffen en het gevaar om te kantelen is daardoor zeer gering.

 • De verplaatsingsinspanning is zo klein dat met de rollers met grote diameter, dit slechts 3% van de totale last bedraagt.

 • De rollenwagens kunnen gebruikt worden in verschillende sectoren zoals : openbare werken, bruggen, gebouwen, kernenergie, industrie enz.

 • Voor eenvoudige en korte verplaatsingen.

 • Voor ieder model bestaat er een draaistoel welke op de roller geplaatst wordt.

 • Maximum verplaatsingssnelheid : 5 m/min.

 • Compensatie van het verschil in grootte voor de draaibladen door het gebruik van stutten.

 • Maak gebruik van de verbindingsstukken, door ze tussen de spleten van de rollers te plaatsen, om een beter parallellisme te bekomen.

 • Voor ieder model bestaat er een draaistoel welke op de koproller geplaatst wordt.

 • Het niveauverschil met de andere rollers moet worden gecompenseerd door het gebruik van een vereffeningstuk.

 • Met behulp van de stuurstang is het mogelijk de lasten te oriënteren met een kromtestraal van min. 3 meter.

 • Deze koffer bevat : 4 rollers N, 2 draaistoelen, 2 stuurstangen, 2 vereffeningsstukken en 2 2 verbindingsstukken.

Draaistoel Stuurstangen

Set metalen koffer

 

De robuuste rollenwagens Reeks A

 • Het hoofdkenmerk van deze reeks bestaat uit het grote gelaste steunvlak voorzien van bevestigingsgaten. Robuuste, versterkte constructie, vastschroeven van de last, goede verdeling en constante hoogte. Voor moeilijke werkomstandigheden, bijvoorbeeld op de werf.

 • Het model A wordt gebruikt voor korte verplaatsingen, en het model AH (zie lager) met verbeterd en gehard middenstuk wordt gebruikt voor lange afstanden. Voor een voortdurend gebruik : model AH met rollers in speciaal staal.

 

De robuuste rollenwagens Reeks B

 • De reeks B biedt de kleinste bouwhoogte wanneer de rollers aan de last moeten vastgeschroefd worden. De verhoogde steunoppervlak biedt een betere verdeling van de last en dus een betere stabiliteit. Deze oppervlak is evenwijdig met de middensteun.

 • Gebruik het model B voor korte verplaatsingen en het model BH met verbeterde en harde steun, voor lange afstanden.

 • Kan eveneens dienst doen als loopbaan.

 

De robuuste rollenwagens Reeks C

 • In deze reeks, is het bovenste oppervlak van het frame evenwijdig met het middensteunvlak; aldus : precieze constructiehoogte. Men kan, bijgevolg, deze rollers gebruiken als loopbaan, dwz. dat de last rolt terwijl de rollenwagen ter plaatse blijft, bijvoorbeeld door deze te lassen. Een volmaakte stabiliteit wordt bekomen door het lassen van de roller aan de last.

 • Uitvoering C is de reeks met de meeste beperkte bouwhoogte van alle rolwagens.

 

De super robuuste rollenwagens Reeks AH

 • Identiek aan reeks A – constructie en afmetingen – nochtans langs beide zijden van de middensteun voorzien van een zijdelingse sturing van de rollers. Bijgevolg ontstaat er geen wrijving van de rollenketting tegen de zijwanden en geen schade voor de klinkkoppen. Het is dus aanbevolen deze rollenwagens aan te wenden voor onafgebroken gebruik. Door deze geleiding wordt de last over de ganse breedte van de rollers verdeeld.

 • Buiten de standaard uitvoering, en voor lange afstanden : model AS-H met verbeterde en geharde middensteun; voor onafgebroken gebruik : model AS in speciaal staal. Wordt speciaal aangewend voor het verplaatsen van stellingen, van brug-elementen en zware veiligheidsdeuren.

 

De super robuuste rollenwagens Reeks AM

 • Behalve dezelfde eigenschappen als reeks A, beschikken deze rollers over een mediane geleiding rondom het steunvlak. Dit verhindert het wrijven van de rollen tegen de zijwanden en het beschadigen van de kettingrivetten. Hierdoor is deze rollenwagen vooral aanbevolen wanneer de as van de rollen verticaal moet zijn.

 • Buiten de standaard uitvoering, voor lange verplaatsingen : model AM-H met verbeterd en gehard middensteun; voor onafgebroken gebruik : model AM in speciaal staal. Worden gebruikt voor toepassingen met grote zijdelingse krachten, zoals machinebouw, bruggen, enz.

 

Geleidingsrollen

 • Bij onafgebroken gebruik, wanneer de rollenwagen zich perfect in rechte lijn moet verplaatsen, moet men deze met geleidingsrollen uitrusten. Rekening houdend met een normale speling van de rollenketting, houden deze geleidingsrollen de rollenwagen steeds in dezelfde verplaatsingslijn wanneer deze op rails of profielen rijdt. Naargelang het parallellisme van de profielen, moet men rollenwagens op verschillende wijze uitrusten. Onzeker parallellisme : de rollenwagens met 4 geleidingsrollen uitrusten op één enkel profiel. Zeker parallellisme : de rollenwagen met 2 geleidingsrollen uitrusten op de twee profielen.

 • Bij optstopping, kan men speciale rollenwagens gebruiken met de geleidingsrollen aan de uiteinden.


Industrial Lifting - Oudstrijdersstraat 31 1600 Sint-Pieters-Leeuw Belgium - Tel :+32 2 378.06.50 Fax: +32 2 377.58.91- info@ilsa.be